Szczegóły ogłoszenia

NA/P/310/2015

"Remont węzłów Uczelnianej Sieci Komputerowej zlokalizowanych na parterze w budynkach "H" i "P" dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowych i Aplikacji Portalowych Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,7 2015.09.22 447

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 168,0 2015.09.22 420

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.09.22 498
Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 7z 718,6 2015.09.22 511
Wykaz osób doc 72,0 2015.09.22 489
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.09.22 476
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,5 2015.09.22 471
Wzór umowy doc 202,0 2015.09.22 478

Pobierz wszystkie dokumenty