Szczegóły ogłoszenia

NA/P/310/2015

"Remont węzłów Uczelnianej Sieci Komputerowej zlokalizowanych na parterze w budynkach "H" i "P" dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowych i Aplikacji Portalowych Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,7 2015.09.22 461

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 168,0 2015.09.22 434

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.09.22 514
Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 7z 718,6 2015.09.22 527
Wykaz osób doc 72,0 2015.09.22 505
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.09.22 492
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,5 2015.09.22 486
Wzór umowy doc 202,0 2015.09.22 491

Pobierz wszystkie dokumenty