Szczegóły ogłoszenia

NA/P/310/2015

"Remont węzłów Uczelnianej Sieci Komputerowej zlokalizowanych na parterze w budynkach "H" i "P" dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowych i Aplikacji Portalowych Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,7 2015.09.22 417

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 168,0 2015.09.22 396

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.09.22 470
Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 7z 718,6 2015.09.22 484
Wykaz osób doc 72,0 2015.09.22 467
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.09.22 448
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,5 2015.09.22 450
Wzór umowy doc 202,0 2015.09.22 445

Pobierz wszystkie dokumenty