Szczegóły ogłoszenia

NA/P/77/2016

"Wykonanie obróbek blacharskich na budynku H Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 13,9 2016.03.18 384

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 162,0 2016.03.18 375

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2016.03.18 461
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 269,9 2016.03.18 468
Wykaz osób doc 37,5 2016.03.18 456
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.03.18 464
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2016.03.18 472
Wzór umowy na roboty budowlane doc 225,5 2016.03.18 461

Pobierz wszystkie dokumenty