Szczegóły ogłoszenia

ZU.270.2.7.2016

"Budowa drogi leśnej nr 90 na terenie Nadleśnictwa Józefów"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 310171-2016 pdf 6721,0 2016.09.19 420

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Józefów droga nr 90 SIWZ doc 212,5 2016.09.19 350

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
BIOZ_DL90 - załacznik nr 12 pdf 168,0 2016.09.19 412
Informacja z otwarcia ofert ZU.270.2.7.2016 pdf 542,0 2016.10.05 362
Operat wodno - prawny - załącznik nr 14 pdf 14049,9 2016.09.19 507
Oświadczenie o bralu podstaw do wykluczenia- Załącznik nr4 docx 23,4 2016.09.19 406
Oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 3 docx 21,2 2016.09.19 436
PBW_DL90 - załącznik nr 10 pdf 3232,5 2016.09.19 445
Przedmiar robót cz. II - załącznik nr 2 pdf 43,0 2016.09.19 455
Przedmiar robót cz. III - Załacznik nr 2 pdf 43,5 2016.09.19 440
Przedmiar robót cz. IV - załącznik nr 2 pdf 49,0 2016.09.19 443
Przedmiar robót cz.I - załącznik nr 2 pdf 52,8 2016.09.19 452
STWiORB_DL90 - załączniik nr 11 pdf 3546,9 2016.09.19 411
Umowa - załącznik nr 7 docx 51,1 2016.09.19 399
Załacznik nr 13- Harmonogram robót pdf 199,6 2016.09.19 436
Załacznik nr 9 - Podatek doc 57,5 2016.09.19 388
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 95,0 2016.09.19 397
Załącznik nr 8 - Oświadczenie przynależność doc 36,5 2016.09.19 411
Załącznik nr 5 - Wykaz robót doc 53,5 2016.09.19 415
Załącznik nr 6 - Wykaz osób doc 34,5 2016.09.19 405

Pobierz wszystkie dokumenty