Szczegóły ogłoszenia

NA/P/378/2016

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 182,3 2016.12.14 433

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,5 2016.12.14 443

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2016.12.14 514
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór.. doc 49,0 2016.12.14 538
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2016.12.14 521
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2016.12.14 533
Wykaz osób doc 33,5 2016.12.14 511
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.12.14 518
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,3 2016.12.14 512
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2016.12.14 541

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 28,5 2016.12.27 415

Pobierz wszystkie dokumenty