Szczegóły ogłoszenia

NA/P/378/2016

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 182,3 2016.12.14 423

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,5 2016.12.14 438

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2016.12.14 509
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór.. doc 49,0 2016.12.14 528
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2016.12.14 514
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2016.12.14 528
Wykaz osób doc 33,5 2016.12.14 505
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.12.14 512
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,3 2016.12.14 508
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2016.12.14 532

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 28,5 2016.12.27 407

Pobierz wszystkie dokumenty