Szczegóły ogłoszenia

NA/P/378/2016

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 182,3 2016.12.14 531

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,5 2016.12.14 539

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2016.12.14 621
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór.. doc 49,0 2016.12.14 641
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2016.12.14 623
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2016.12.14 636
Wykaz osób doc 33,5 2016.12.14 628
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.12.14 635
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,3 2016.12.14 612
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2016.12.14 649

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 28,5 2016.12.27 530

Pobierz wszystkie dokumenty