Szczegóły ogłoszenia

NA/P/378/2016

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 182,3 2016.12.14 495

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,5 2016.12.14 504

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2016.12.14 583
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór.. doc 49,0 2016.12.14 601
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2016.12.14 588
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2016.12.14 599
Wykaz osób doc 33,5 2016.12.14 589
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.12.14 593
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,3 2016.12.14 578
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2016.12.14 611

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 28,5 2016.12.27 494

Pobierz wszystkie dokumenty