Szczegóły ogłoszenia

NA/P/378/2016

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 182,3 2016.12.14 470

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,5 2016.12.14 484

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2016.12.14 555
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór.. doc 49,0 2016.12.14 574
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2016.12.14 563
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2016.12.14 574
Wykaz osób doc 33,5 2016.12.14 559
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.12.14 562
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,3 2016.12.14 551
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2016.12.14 582

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 28,5 2016.12.27 466

Pobierz wszystkie dokumenty