Szczegóły ogłoszenia

DT.270.2.1.2017

"Modernizacja budynków warsztatowych"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 162,1 2017.04.06 333

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 429,3 2017.04.06 395

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
BIOZ branża sanitarna pdf 1412,9 2017.04.06 406
PRS przedmiar robót branża sanitarna pdf 745,1 2017.04.06 428
STS Specyfikacja techniczna branża sanitarna pdf 4260,8 2017.04.06 411
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnienie warunków docx 20,6 2017.04.06 426
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 21,6 2017.04.06 430
Załącznik nr 3 - Wzór oferty doc 35,0 2017.04.06 414
Załącznik nr 4 - Wykaz kadry kierowniczej doc 34,0 2017.04.06 422
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o osobach doc 26,5 2017.04.06 426
Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych doc 33,0 2017.04.06 418
Załącznik nr 7 - Wzór umowy na roboty budowlane doc 97,5 2017.04.06 418
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 59,0 2017.04.06 398
Załącznik nr A01 pdf 115,2 2017.04.06 411
Załącznik nr A02 pdf 89,2 2017.04.06 415
Załącznik nr A03 pdf 30,8 2017.04.06 422
Załącznik nr A04 pdf 28,4 2017.04.06 421
Załącznik nr E01 pdf 535,3 2017.04.06 418
Załącznik nr E02 pdf 420,4 2017.04.06 428
Załącznik nr E03 pdf 239,7 2017.04.06 413
Załącznik nr E04 pdf 204,9 2017.04.06 439
Załącznik nr E05 pdf 224,9 2017.04.06 425
Załącznik nr E06 pdf 180,4 2017.04.06 420
Załącznik nr PBB - projekt budowlany branża budowlana pdf 2907,7 2017.04.06 412
Załącznik nr PBE - projekt budowlany branża elektryczna pdf 4123,8 2017.04.06 442
Załącznik nr PBS - projekt budowlany branża sanitarna pdf 5189,4 2017.04.06 407
Załącznik nr PRBa - przedmiar robót branża budowlana w częśći warsztatowej pdf 613,1 2017.04.06 416
Załącznik nr PRBb - przedmiar robót branża budowlana w częśći archiwum pdf 359,5 2017.04.06 435
Załącznik nr PRE - przedmiar robót brananża elektryczna pdf 207,9 2017.04.06 418
Załącznik nr S01 pdf 218,3 2017.04.06 434
Załącznik nr S02 pdf 194,4 2017.04.06 394
Załącznik nr S03 pdf 207,7 2017.04.06 394
Załącznik nr S04 pdf 357,0 2017.04.06 472
Załącznik nr S05 pdf 143,3 2017.04.06 405
Załącznik nr S06 pdf 147,2 2017.04.06 404
Załącznik nr S07 pdf 145,5 2017.04.06 407
Załącznik nr STB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża pdf 938,7 2017.04.06 415
Załącznik nr STE - specyfikacja techniczna branża elektryczna pdf 5585,8 2017.04.06 397

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 286,9 2017.04.21 347

Pobierz wszystkie dokumenty