Szczegóły ogłoszenia

DT.270.2.1.2017

"Modernizacja budynków warsztatowych"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 162,1 2017.04.06 341

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 429,3 2017.04.06 406

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
BIOZ branża sanitarna pdf 1412,9 2017.04.06 415
PRS przedmiar robót branża sanitarna pdf 745,1 2017.04.06 436
STS Specyfikacja techniczna branża sanitarna pdf 4260,8 2017.04.06 421
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnienie warunków docx 20,6 2017.04.06 436
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 21,6 2017.04.06 439
Załącznik nr 3 - Wzór oferty doc 35,0 2017.04.06 423
Załącznik nr 4 - Wykaz kadry kierowniczej doc 34,0 2017.04.06 433
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o osobach doc 26,5 2017.04.06 438
Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych doc 33,0 2017.04.06 428
Załącznik nr 7 - Wzór umowy na roboty budowlane doc 97,5 2017.04.06 425
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 59,0 2017.04.06 406
Załącznik nr A01 pdf 115,2 2017.04.06 419
Załącznik nr A02 pdf 89,2 2017.04.06 423
Załącznik nr A03 pdf 30,8 2017.04.06 432
Załącznik nr A04 pdf 28,4 2017.04.06 429
Załącznik nr E01 pdf 535,3 2017.04.06 428
Załącznik nr E02 pdf 420,4 2017.04.06 436
Załącznik nr E03 pdf 239,7 2017.04.06 424
Załącznik nr E04 pdf 204,9 2017.04.06 446
Załącznik nr E05 pdf 224,9 2017.04.06 434
Załącznik nr E06 pdf 180,4 2017.04.06 431
Załącznik nr PBB - projekt budowlany branża budowlana pdf 2907,7 2017.04.06 422
Załącznik nr PBE - projekt budowlany branża elektryczna pdf 4123,8 2017.04.06 449
Załącznik nr PBS - projekt budowlany branża sanitarna pdf 5189,4 2017.04.06 421
Załącznik nr PRBa - przedmiar robót branża budowlana w częśći warsztatowej pdf 613,1 2017.04.06 425
Załącznik nr PRBb - przedmiar robót branża budowlana w częśći archiwum pdf 359,5 2017.04.06 445
Załącznik nr PRE - przedmiar robót brananża elektryczna pdf 207,9 2017.04.06 427
Załącznik nr S01 pdf 218,3 2017.04.06 443
Załącznik nr S02 pdf 194,4 2017.04.06 404
Załącznik nr S03 pdf 207,7 2017.04.06 402
Załącznik nr S04 pdf 357,0 2017.04.06 484
Załącznik nr S05 pdf 143,3 2017.04.06 414
Załącznik nr S06 pdf 147,2 2017.04.06 410
Załącznik nr S07 pdf 145,5 2017.04.06 415
Załącznik nr STB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża pdf 938,7 2017.04.06 421
Załącznik nr STE - specyfikacja techniczna branża elektryczna pdf 5585,8 2017.04.06 405

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 286,9 2017.04.21 355

Pobierz wszystkie dokumenty