Szczegóły ogłoszenia

NA/P/252/2017

"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 99,3 2017.09.27 285

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,4 2017.09.27 183

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.09.27 212
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.09.27 196
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 625,5 2017.09.27 272
Wzór oferty na dostawy doc 118,0 2017.09.27 188
Wzór umowy na dostawy doc 72,0 2017.09.27 231

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,1 2017.09.28 186

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,7 2017.10.09 166

Pobierz wszystkie dokumenty