Szczegóły ogłoszenia

NA/P/265/2017

"Dostawa mikroskopów metalograficznych, mikroskopów pomiarowych, kamery USB do mikroskopu pomiarowego, Dostawa narzędzi."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 55,3 2017.10.05 291

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia docx 12,5 2017.10.12 174

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,3 2017.10.05 156

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.10.05 181
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.10.05 181
Szczegółowy opis zamówienia doc 22,1 2017.10.05 212
Wzór oferty na dostawy doc 27,0 2017.10.05 188
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 58,5 2017.10.05 174

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2017.10.12 177

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,2 2017.10.12 170

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.10.17 167

Pobierz wszystkie dokumenty