Szczegóły ogłoszenia

NA/P/258/2017

"Dostawa multimedialnego systemu do prezentacji i transmisji sygnałów wideo i audio. Dostawa kserokopiarki monochromatycznej A3 z automatycznym podajnikiem i obrotem kartek."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 54,2 2017.10.06 254

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,2 2017.10.06 161

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.10.06 168
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.10.06 165
Wzór oferty na dostawy doc 59,5 2017.10.06 231
Zał nr 2 Szczegółowy opis zamówienia docx 33,9 2017.10.06 196
Zał nr 5 Wzór umowy na dostawy doc 84,5 2017.10.06 157

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2017.10.16 156

Pobierz wszystkie dokumenty