Szczegóły ogłoszenia

NA/P/279/2017

"Dostawa detektora ruchu drogowego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,3 2017.10.16 210

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia docx 12,5 2017.10.17 100
Zmiana ogłoszenia 20.10.2017r. docx 12,5 2017.10.20 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 65,4 2017.10.16 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.10.16 105
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2017.10.16 102
Wzór oferty na dostawy docx 28,0 2017.10.16 106
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 58,5 2017.10.16 114

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2017.10.17 108
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 20.10.2017r. doc 18,5 2017.10.20 95

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20.10.2017r. doc 20,4 2017.10.20 98

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.10.26 108

Pobierz wszystkie dokumenty