Szczegóły ogłoszenia

NA/P/279/2017

"Dostawa detektora ruchu drogowego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,3 2017.10.16 215

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia docx 12,5 2017.10.17 104
Zmiana ogłoszenia 20.10.2017r. docx 12,5 2017.10.20 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 65,4 2017.10.16 114

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.10.16 109
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2017.10.16 107
Wzór oferty na dostawy docx 28,0 2017.10.16 110
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 58,5 2017.10.16 118

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2017.10.17 112
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 20.10.2017r. doc 18,5 2017.10.20 99

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20.10.2017r. doc 20,4 2017.10.20 102

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.10.26 111

Pobierz wszystkie dokumenty