Szczegóły ogłoszenia

NA/P/281/2017

"Dostawa części lotniczych dla OKL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 186,6 2017.10.19 231

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500047603 doc 24,0 2017.10.23 116

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 61,2 2017.10.19 131

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.10.19 129
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.10.19 127
Wykaz części - zał. nr 2 do SIWZ xls 36,0 2017.10.19 212
Wzór oferty na dostawy doc 25,7 2017.10.19 128
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 57,5 2017.10.19 125

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 23.10.2017 doc 21,5 2017.10.23 130
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 25.10.2017 doc 22,8 2017.10.25 122
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,6 2017.10.20 150

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2017.10.31 130
Ogłoszenie nr 500048713 doc 24,5 2017.10.25 124

Pobierz wszystkie dokumenty