Szczegóły ogłoszenia

NA/P/277/2017

"Serwis maszyny TS30 w Laboratorium Badań Kół Zębatych Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 50,3 2017.10.19 208

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 69,2 2017.10.19 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.10.19 111
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.10.19 113
Szczegółowy opis zamówienia docx 19,1 2017.10.19 113
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2017.10.19 107
Wzór oferty na dostawy docx 27,7 2017.10.19 110
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 56,0 2017.10.19 113
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2017.10.19 114

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2017.10.31 91

Pobierz wszystkie dokumenty