Szczegóły ogłoszenia

NA/P/277/2017

"Serwis maszyny TS30 w Laboratorium Badań Kół Zębatych Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 50,3 2017.10.19 201

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 69,2 2017.10.19 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.10.19 105
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.10.19 106
Szczegółowy opis zamówienia docx 19,1 2017.10.19 107
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2017.10.19 100
Wzór oferty na dostawy docx 27,7 2017.10.19 102
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 56,0 2017.10.19 106
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2017.10.19 107

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2017.10.31 85

Pobierz wszystkie dokumenty