Szczegóły ogłoszenia

NA/P/287/2017

"Dostawa dygestorium ceramicznego wraz z dostawą i montażem mebli laboratoryjnych."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,5 2017.10.27 198

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia docx 12,5 2017.11.06 94

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,9 2017.10.27 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.10.27 116
Ogólne wytyczne dla mebli laboratoryjnych doc 27,3 2017.10.27 132
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.10.27 118
Szczegółowy opis zamówienia doc 72,0 2017.10.27 152
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2017.10.27 111
Wzór oferty na dostawy docx 29,8 2017.10.27 116
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 94,0 2017.10.27 117
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.10.27 108

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2017.11.06 104

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,0 2017.11.06 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017.11.10 98

Pobierz wszystkie dokumenty