Szczegóły ogłoszenia

NA/P/287/2017

"Dostawa dygestorium ceramicznego wraz z dostawą i montażem mebli laboratoryjnych."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,5 2017.10.27 209

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia docx 12,5 2017.11.06 103

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,9 2017.10.27 127

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.10.27 126
Ogólne wytyczne dla mebli laboratoryjnych doc 27,3 2017.10.27 146
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.10.27 129
Szczegółowy opis zamówienia doc 72,0 2017.10.27 167
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2017.10.27 122
Wzór oferty na dostawy docx 29,8 2017.10.27 127
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 94,0 2017.10.27 129
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.10.27 119

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2017.11.06 114

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,0 2017.11.06 116

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017.11.10 109

Pobierz wszystkie dokumenty