Szczegóły ogłoszenia

NA/P/287/2017

"Dostawa dygestorium ceramicznego wraz z dostawą i montażem mebli laboratoryjnych."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,5 2017.10.27 203

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia docx 12,5 2017.11.06 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,9 2017.10.27 121

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.10.27 120
Ogólne wytyczne dla mebli laboratoryjnych doc 27,3 2017.10.27 137
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.10.27 122
Szczegółowy opis zamówienia doc 72,0 2017.10.27 158
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2017.10.27 115
Wzór oferty na dostawy docx 29,8 2017.10.27 120
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 94,0 2017.10.27 123
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.10.27 112

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2017.11.06 107

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,0 2017.11.06 107

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017.11.10 101

Pobierz wszystkie dokumenty