Szczegóły ogłoszenia

NA/P/304/2017

"Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa krzeseł i foteli dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 73,1 2017.10.31 181

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 71,9 2017.10.31 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy docx 40,1 2017.10.31 139
Zał nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 2025,6 2017.10.31 161
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2017.10.31 123
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.10.31 125
Zał nr 5 Wzór umowy doc 83,0 2017.10.31 127

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2017.11.08 128

Pobierz wszystkie dokumenty