Szczegóły ogłoszenia

NA/P/296/2017

"Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach dydaktycznych bud. D dla KIiA Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 187,1 2017.11.07 332

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500057252 doc 24,5 2017.11.13 245

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 205,5 2017.11.07 224

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.11.07 262
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.11.07 249
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1705,1 2017.11.07 271
Wykaz osób doc 36,0 2017.11.07 243
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.11.07 252
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,5 2017.11.07 233
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1050,5 2017.11.07 253
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2017.11.07 254

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 13.11.2017 pdf 1481,5 2017.11.13 265

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2017.11.23 262

Pobierz wszystkie dokumenty