Szczegóły ogłoszenia

NA/P/296/2017

"Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach dydaktycznych bud. D dla KIiA Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 187,1 2017.11.07 289

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500057252 doc 24,5 2017.11.13 203

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 205,5 2017.11.07 194

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.11.07 221
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.11.07 208
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1705,1 2017.11.07 229
Wykaz osób doc 36,0 2017.11.07 206
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.11.07 214
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,5 2017.11.07 201
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1050,5 2017.11.07 206
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2017.11.07 213

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 13.11.2017 pdf 1481,5 2017.11.13 226

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2017.11.23 215

Pobierz wszystkie dokumenty