Szczegóły ogłoszenia

NA/P/296/2017

"Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach dydaktycznych bud. D dla KIiA Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 187,1 2017.11.07 382

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500057252 doc 24,5 2017.11.13 300

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 205,5 2017.11.07 272

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.11.07 316
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.11.07 307
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1705,1 2017.11.07 326
Wykaz osób doc 36,0 2017.11.07 294
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.11.07 303
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,5 2017.11.07 288
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1050,5 2017.11.07 310
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2017.11.07 308

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 13.11.2017 pdf 1481,5 2017.11.13 315

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2017.11.23 319

Pobierz wszystkie dokumenty