Szczegóły ogłoszenia

NA/P/297/2017

"Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu do parkingów Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 51,6 2017.11.10 186

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 69,7 2017.11.10 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.11.10 99
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.11.10 117
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 7z 10395,9 2017.11.10 144
Wykaz osób doc 19,2 2017.11.10 109
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.11.10 111
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,1 2017.11.10 106
Wzór umowy na roboty budowlane rar 353,3 2017.11.10 101
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.11.10 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017.11.27 99

Pobierz wszystkie dokumenty