Szczegóły ogłoszenia

NA/P/297/2017

"Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu do parkingów Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 51,6 2017.11.10 179

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 69,7 2017.11.10 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.11.10 91
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.11.10 108
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 7z 10395,9 2017.11.10 133
Wykaz osób doc 19,2 2017.11.10 103
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.11.10 104
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,1 2017.11.10 97
Wzór umowy na roboty budowlane rar 353,3 2017.11.10 94
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.11.10 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017.11.27 93

Pobierz wszystkie dokumenty