Szczegóły ogłoszenia

NA/P/297/2017

"Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu do parkingów Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 51,6 2017.11.10 190

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 69,7 2017.11.10 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.11.10 104
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.11.10 121
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 7z 10395,9 2017.11.10 147
Wykaz osób doc 19,2 2017.11.10 112
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.11.10 114
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,1 2017.11.10 109
Wzór umowy na roboty budowlane rar 353,3 2017.11.10 104
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.11.10 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017.11.27 102

Pobierz wszystkie dokumenty