Szczegóły ogłoszenia

NA/P/315/2017

"Dostawa aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej dla Sali klubu Plus PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 172,6 2017.11.13 147

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,9 2017.11.13 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.11.13 112
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.11.13 106
Szczegółowy opis zamówienia doc 50,9 2017.11.13 157
Wzór oferty na dostawy doc 23,4 2017.11.13 118
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 56,5 2017.11.13 116

Pobierz wszystkie dokumenty