Szczegóły ogłoszenia

NA/P/331/2017

"Dostawa części i materiałów awionicznych dla OKL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 169,9 2017.11.20 153

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500065684 doc 24,0 2017.11.28 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 161,5 2017.11.20 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.11.20 85
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.11.20 88
Szczegółowa specyfikacja części - zał. nr 2 pdf 70,8 2017.11.20 121
Wzór oferty na dostawy doc 49,0 2017.11.20 90
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 57,5 2017.11.20 87

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ doc 20,5 2017.11.28 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.12.01 69

Pobierz wszystkie dokumenty