Szczegóły ogłoszenia

NA/P/340/2017

"Dostawa aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej dla Sali klubu Plus PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 169,1 2017.11.24 156

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 171,0 2017.11.24 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.24 111
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.11.24 113
Szczegółowy opis zamówienia doc 258,0 2017.11.24 125
Wzór oferty na dostawy doc 49,5 2017.11.24 109
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 57,0 2017.11.24 113

Pobierz wszystkie dokumenty