Szczegóły ogłoszenia

NA/P/338/2017

"Dostawa sukcesywna, w miarę potrzeb materiałów oświetleniowych przez okres 12 miesięcy dla Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,8 2017.11.27 145

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 161,0 2017.11.27 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.11.27 84
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2017.11.27 86
Wzór oferty - załącznik nr 1 SIWZ doc 50,0 2017.11.27 86
Wzór umowy doc 67,0 2017.11.27 83
Zał. nr. 2 do SIWZ - Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia xls 44,0 2017.11.27 115

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2017.12.08 78

Pobierz wszystkie dokumenty