Szczegóły ogłoszenia

NA/P/349/2017

"Dostawa projektorów multimedialnych, zestawu multimedialnego, kserokopiarki."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 55,5 2017.12.01 180

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,5 2017.12.08 94

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,2 2017.12.01 104

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.12.01 112
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.12.01 109
Szczegółowy opis zamówienia doc 279,8 2017.12.01 146
Wzór oferty na dostawy doc 27,1 2017.12.01 112
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 61,0 2017.12.01 109

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2017.12.08 98
Powiadomienie o zmianach w SIWZ- uszczegółowienie opisu w zadaniu częściowym nr 4 SIWZ. doc 19,3 2017.12.08 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2017.12.13 92
Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 SIWZ aktualny na dzień 08.12.201 pdf 534,7 2017.12.08 103

Pobierz wszystkie dokumenty