Szczegóły ogłoszenia

NA/P/349/2017

"Dostawa projektorów multimedialnych, zestawu multimedialnego, kserokopiarki."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 55,5 2017.12.01 175

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,5 2017.12.08 89

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,2 2017.12.01 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.12.01 106
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.12.01 102
Szczegółowy opis zamówienia doc 279,8 2017.12.01 137
Wzór oferty na dostawy doc 27,1 2017.12.01 106
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 61,0 2017.12.01 104

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2017.12.08 90
Powiadomienie o zmianach w SIWZ- uszczegółowienie opisu w zadaniu częściowym nr 4 SIWZ. doc 19,3 2017.12.08 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2017.12.13 85
Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 SIWZ aktualny na dzień 08.12.201 pdf 534,7 2017.12.08 98

Pobierz wszystkie dokumenty