Szczegóły ogłoszenia

NA/P/356/2017

"Dostawa części i materiałów awionicznych dla OKL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 169,3 2017.12.05 155

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 161,5 2017.12.05 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.12.05 91
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.12.05 90
Szczegółowa specyfikacja części - zał. nr 2 pdf 455,5 2017.12.05 126
Wzór oferty na dostawy doc 49,0 2017.12.05 94
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 57,5 2017.12.05 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,6 2017.12.11 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.12.14 91

Pobierz wszystkie dokumenty