Szczegóły ogłoszenia

NA/P/355/2017

"Modernizacja serwerowni F.702"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,4 2017.12.11 312

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 19.12.2017r. docx 12,6 2017.12.19 136
Zmiana ogłoszenia 15.12.2017r. docx 12,4 2017.12.15 154
Zmiana ogłoszenia 20.12.2017r. docx 12,5 2017.12.20 152

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,7 2017.12.11 178

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.12.11 171
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.12.11 176
Szczegółowy opis zamówienia docx 17,2 2017.12.11 227
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2017.12.11 177
Wzór oferty na dostawy doc 25,9 2017.12.11 168
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 180,5 2017.12.11 184
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.12.11 172

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 15.12.2017r. doc 18,8 2017.12.15 157
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 19.12.2017r. doc 19,7 2017.12.19 148
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 20.12.2017r. doc 18,7 2017.12.20 130

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,3 2017.12.15 171
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 19.12.2017r. doc 21,0 2017.12.19 153
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20.12.2017r- 2 doc 19,7 2017.12.20 150
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20.12.2017r. doc 25,3 2017.12.20 178

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018.01.03 150
Wzór oferty - aktualny na dzień 19.12.2017r. docx 28,4 2017.12.19 165

Pobierz wszystkie dokumenty