Szczegóły ogłoszenia

NA/P/355/2017

"Modernizacja serwerowni F.702"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,4 2017.12.11 315

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 19.12.2017r. docx 12,6 2017.12.19 139
Zmiana ogłoszenia 15.12.2017r. docx 12,4 2017.12.15 158
Zmiana ogłoszenia 20.12.2017r. docx 12,5 2017.12.20 155

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,7 2017.12.11 182

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.12.11 175
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.12.11 179
Szczegółowy opis zamówienia docx 17,2 2017.12.11 232
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2017.12.11 181
Wzór oferty na dostawy doc 25,9 2017.12.11 173
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 180,5 2017.12.11 188
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.12.11 175

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 15.12.2017r. doc 18,8 2017.12.15 160
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 19.12.2017r. doc 19,7 2017.12.19 152
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 20.12.2017r. doc 18,7 2017.12.20 134

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,3 2017.12.15 175
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 19.12.2017r. doc 21,0 2017.12.19 156
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20.12.2017r- 2 doc 19,7 2017.12.20 156
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20.12.2017r. doc 25,3 2017.12.20 186

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018.01.03 153
Wzór oferty - aktualny na dzień 19.12.2017r. docx 28,4 2017.12.19 169

Pobierz wszystkie dokumenty