Szczegóły ogłoszenia

NA/P/355/2017

"Modernizacja serwerowni F.702"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,4 2017.12.11 304

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 19.12.2017r. docx 12,6 2017.12.19 128
Zmiana ogłoszenia 15.12.2017r. docx 12,4 2017.12.15 146
Zmiana ogłoszenia 20.12.2017r. docx 12,5 2017.12.20 145

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,7 2017.12.11 168

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.12.11 164
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.12.11 168
Szczegółowy opis zamówienia docx 17,2 2017.12.11 217
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2017.12.11 170
Wzór oferty na dostawy doc 25,9 2017.12.11 161
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 180,5 2017.12.11 177
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.12.11 164

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 15.12.2017r. doc 18,8 2017.12.15 150
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 19.12.2017r. doc 19,7 2017.12.19 141
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 20.12.2017r. doc 18,7 2017.12.20 123

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,3 2017.12.15 161
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 19.12.2017r. doc 21,0 2017.12.19 146
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20.12.2017r- 2 doc 19,7 2017.12.20 143
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20.12.2017r. doc 25,3 2017.12.20 164

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018.01.03 142
Wzór oferty - aktualny na dzień 19.12.2017r. docx 28,4 2017.12.19 158

Pobierz wszystkie dokumenty