Szczegóły ogłoszenia

NA/O/370/2017

"Dostawa multimetru. Dostawa materiałów i akcesoriów do wytwarzania kompozytów. Dostawa materiałów do laboratorium. Dostawa materiałów konstrukcyjnych do stanowiska badawczego.Dostawa elementów do rozbudowy stanowisk. Dostawa stanowiska do pomiaru temperatury. Dostawa pasa transmisyjnego zespołu napędowego gniazda goniometru.Dostawa trzech łożysk mechanizmu napędowego osi gamma goniometru"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,0 2017.12.13 163

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Formularz oferty docx 19,1 2017.12.13 135
Zał nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 79,0 2017.12.13 135
Zał nr 3 Wzór umowy dla zadania nr 1 doc 58,5 2017.12.13 135
Zał nr 4 Wzór umowy doc 58,0 2017.12.13 131

Pobierz wszystkie dokumenty