Szczegóły ogłoszenia

NA/O/365/2017

"Dostawa kolumn szklanych ID 1,6-5cm"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania doc 333,6 2017.12.15 142

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2 SIWZ doc 341,5 2017.12.15 132
Wzór umowy - załącznik nr 3 doc 366,0 2017.12.15 126

Pobierz wszystkie dokumenty