Szczegóły ogłoszenia

NA/P/4/2018

"Dostawa części lotniczych dla OKL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 54,1 2018.01.04 211

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500009644 doc 24,0 2018.01.12 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 173,0 2018.01.04 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.01.04 118
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.01.04 126
Wykaz części - zał. nr 2 do SIWZ xls 56,5 2018.01.04 168
Wzór oferty na dostawy - NOWY 08.01.2018 doc 59,0 2018.01.08 147
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 58,0 2018.01.04 143

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 08.01.2018 doc 24,9 2018.01.08 131
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 12.01.2018 doc 19,9 2018.01.12 121
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 09.01.2018 doc 20,7 2018.01.09 145

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.01.17 122
Ogłoszenie nr 500005186 doc 26,5 2018.01.08 151

Pobierz wszystkie dokumenty