Szczegóły ogłoszenia

NA/P/4/2018

"Dostawa części lotniczych dla OKL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 54,1 2018.01.04 214

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500009644 doc 24,0 2018.01.12 145

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 173,0 2018.01.04 101

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.01.04 123
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.01.04 131
Wykaz części - zał. nr 2 do SIWZ xls 56,5 2018.01.04 174
Wzór oferty na dostawy - NOWY 08.01.2018 doc 59,0 2018.01.08 152
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 58,0 2018.01.04 149

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 08.01.2018 doc 24,9 2018.01.08 135
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 12.01.2018 doc 19,9 2018.01.12 126
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 09.01.2018 doc 20,7 2018.01.09 149

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.01.17 129
Ogłoszenie nr 500005186 doc 26,5 2018.01.08 156

Pobierz wszystkie dokumenty