Szczegóły ogłoszenia

NA/P/2/2018

"Sukcesywna dostawa okładek dyplomu ukończenia studiów oraz papieru na suplement do dyplomu dla Politechniki Rzeszowskiej przez okres 36 miesięcy."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 196,7 2018.01.11 241

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 19.01.2018 docx 13,6 2018.01.19 122
Zmiana ogłoszenia pdf 262,3 2018.01.16 157

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,9 2018.01.11 123

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.01.11 140
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.01.11 140
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2018.01.11 141
Wzór oferty na dostawy doc 26,5 2018.01.11 161
Wzór umowy druki- zał. nr 3 doc 79,5 2018.01.11 153
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.01.11 133

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 22,5 2018.01.16 128
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 19.01.2018 doc 19,9 2018.01.19 129
Powiadomienie o zmianach w SIWZ II doc 18,4 2018.01.16 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.01.24 131

Pobierz wszystkie dokumenty