Szczegóły ogłoszenia

NA/O/11/2018

"Remont pomieszczeń K-63a, 63b w budynku K dla WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 84,5 2018.01.12 240

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 653,9 2018.01.12 204
Wykaz osób doc 35,0 2018.01.12 159
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2018.01.12 161
Wzór oferty na roboty budowlane doc 47,0 2018.01.12 174
Wzór umowy zip 1436,6 2018.01.12 166

Pobierz wszystkie dokumenty