Szczegóły ogłoszenia

NA/P/16/2018

"Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 25,0 2018.01.22 149

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 69,2 2018.01.22 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy docx 36,0 2018.01.22 113
Zał nr 2 Szczegółowy opis zamówienia docx 408,4 2018.01.22 144
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,4 2018.01.22 92
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.01.22 92
Zał nr 5 Wzór umowy doc 83,5 2018.01.22 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2018.01.30 88

Pobierz wszystkie dokumenty