Szczegóły ogłoszenia

NA/P/14/2018

"Dostawa projektorów multimedialnych dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 187,3 2018.01.24 169

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,3 2018.01.24 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.01.24 114
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,4 2018.01.24 107
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 797,4 2018.01.24 151
Wzór oferty na dostawy doc 25,3 2018.01.24 111
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 61,5 2018.01.24 121

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.02.02 89

Pobierz wszystkie dokumenty