Szczegóły ogłoszenia

NA/P/14/2018

"Dostawa projektorów multimedialnych dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 187,3 2018.01.24 179

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,3 2018.01.24 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.01.24 124
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,4 2018.01.24 116
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 797,4 2018.01.24 160
Wzór oferty na dostawy doc 25,3 2018.01.24 122
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 61,5 2018.01.24 132

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.02.02 98

Pobierz wszystkie dokumenty