Szczegóły ogłoszenia

NA/P/36/2018

"Dostawa części lotniczych dla OKL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,8 2018.02.05 186

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500032503 doc 24,5 2018.02.13 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,0 2018.02.05 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.02.05 113
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.02.05 98
Wykaz części - zał. nr 2 do SIWZ xls 46,5 2018.02.05 153
Wzór oferty na dostawy doc 55,5 2018.02.05 106
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 58,0 2018.02.05 111

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,7 2018.02.13 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.02.16 101

Pobierz wszystkie dokumenty