Szczegóły ogłoszenia

NA/O/49/2018

"Remont korytek odwadniających w garażu podziemnym Budynku V Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 73,0 2018.02.16 271

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezp. pożarowo pdf 311,8 2018.02.16 339
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 704,4 2018.02.16 227
Wzór oferty na roboty budowlane doc 47,0 2018.02.16 235
Wzór umowy doc 196,0 2018.02.16 249
Zasady współdziałania pdf 1179,7 2018.02.16 236

Pobierz wszystkie dokumenty