Szczegóły ogłoszenia

NA/O/49/2018

"Remont korytek odwadniających w garażu podziemnym Budynku V Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 73,0 2018.02.16 169

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezp. pożarowo pdf 311,8 2018.02.16 137
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 704,4 2018.02.16 123
Wzór oferty na roboty budowlane doc 47,0 2018.02.16 127
Wzór umowy doc 196,0 2018.02.16 152
Zasady współdziałania pdf 1179,7 2018.02.16 134

Pobierz wszystkie dokumenty