Szczegóły ogłoszenia

NA/O/49/2018

"Remont korytek odwadniających w garażu podziemnym Budynku V Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 73,0 2018.02.16 216

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezp. pożarowo pdf 311,8 2018.02.16 252
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 704,4 2018.02.16 170
Wzór oferty na roboty budowlane doc 47,0 2018.02.16 176
Wzór umowy doc 196,0 2018.02.16 194
Zasady współdziałania pdf 1179,7 2018.02.16 179

Pobierz wszystkie dokumenty