Szczegóły ogłoszenia

NA/P/53/2018

"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 462,6 2018.02.26 156

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500042886 doc 29,0 2018.02.27 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,2 2018.02.26 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.02.26 92
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.02.26 88
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 457,0 2018.02.26 240
Wzór oferty na dostawy doc 106,0 2018.02.26 94
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 62,5 2018.02.26 88

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 31,0 2018.02.27 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2018.03.07 75

Pobierz wszystkie dokumenty