Szczegóły ogłoszenia

NA/P/62/2018

"Dostawa, montaż i ustawienie mebli, dostawa, montaż i ustawienie regałów metalowych, dostawa foteli i krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 61,9 2018.03.06 134

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 67,5 2018.03.06 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy docx 36,0 2018.03.06 103
Zał nr 2 Szczegółowy opis zamówienia doc 629,4 2018.03.06 177
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,4 2018.03.06 87
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.03.06 85
Zał nr 5 Wzór umowy doc 83,5 2018.03.06 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2018.03.14 94

Pobierz wszystkie dokumenty