Szczegóły ogłoszenia

NA/P/117/2018

"Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL na okres 48 miesięcy dla OKL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 121,5 2018.05.08 207

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 198,5 2018.05.08 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.05.08 54
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 122,6 2018.05.08 58
Wzór oferty na dostawy doc 25,4 2018.05.08 68
Wzór umowy doc 66,5 2018.05.08 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.06.18 49

Pobierz wszystkie dokumenty