Szczegóły ogłoszenia

NA/P/187/2018

"Zawarcie umowy ramowej o wykonywanie robót remontowych w latach 2018-2019 w obiektach Politechniki Rzeszowskiej`"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 56,7 2018.06.27 211

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 54,8 2018.07.06 116

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,9 2018.06.27 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.27 121
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.06.27 117
umowa wykonawcza 2018 doc 89,5 2018.06.27 121
Wykaz osób doc 48,5 2018.06.27 112
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2018.06.27 115
Wzór oferty na roboty budowlane doc 47,5 2018.06.27 125
Wzór umowy na roboty budowlane doc 194,5 2018.06.27 121
Zał. do umowy wykonawczej zip 973,2 2018.06.27 122
Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1865,0 2018.06.27 152
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2018.06.27 105

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,5 2018.07.06 120

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2018.07.17 134

Pobierz wszystkie dokumenty