Szczegóły ogłoszenia

NA/P/187/2018

"Zawarcie umowy ramowej o wykonywanie robót remontowych w latach 2018-2019 w obiektach Politechniki Rzeszowskiej`"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 56,7 2018.06.27 174

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 54,8 2018.07.06 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,9 2018.06.27 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.27 71
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.06.27 75
umowa wykonawcza 2018 doc 89,5 2018.06.27 87
Wykaz osób doc 48,5 2018.06.27 74
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2018.06.27 77
Wzór oferty na roboty budowlane doc 47,5 2018.06.27 85
Wzór umowy na roboty budowlane doc 194,5 2018.06.27 82
Zał. do umowy wykonawczej zip 973,2 2018.06.27 84
Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1865,0 2018.06.27 119
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2018.06.27 71

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,5 2018.07.06 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2018.07.17 95

Pobierz wszystkie dokumenty