Szczegóły ogłoszenia

NA/P/187/2018

"Zawarcie umowy ramowej o wykonywanie robót remontowych w latach 2018-2019 w obiektach Politechniki Rzeszowskiej`"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 56,7 2018.06.27 238

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 54,8 2018.07.06 145

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,9 2018.06.27 122

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.27 151
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.06.27 150
umowa wykonawcza 2018 doc 89,5 2018.06.27 150
Wykaz osób doc 48,5 2018.06.27 141
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2018.06.27 144
Wzór oferty na roboty budowlane doc 47,5 2018.06.27 154
Wzór umowy na roboty budowlane doc 194,5 2018.06.27 151
Zał. do umowy wykonawczej zip 973,2 2018.06.27 152
Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1865,0 2018.06.27 180
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2018.06.27 137

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,5 2018.07.06 148

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2018.07.17 162

Pobierz wszystkie dokumenty