Szczegóły ogłoszenia

NA/P/234/2018

"Remont mieszkań R-82/83, R-31 i R-12 w Domu Asystenta - bud. "R" Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.07.20 248

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,9 2018.07.20 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.07.20 154
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.07.20 157
Szczegółowy opis zamówienia rar 2226,5 2018.07.20 177
Wykaz osób doc 19,2 2018.07.20 150
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.07.20 160
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,0 2018.07.20 159
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1878,7 2018.07.20 156
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.20 160

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.08.06 214

Pobierz wszystkie dokumenty