Szczegóły ogłoszenia

NA/P/234/2018

"Remont mieszkań R-82/83, R-31 i R-12 w Domu Asystenta - bud. "R" Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.07.20 213

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,9 2018.07.20 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.07.20 116
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.07.20 120
Szczegółowy opis zamówienia rar 2226,5 2018.07.20 143
Wykaz osób doc 19,2 2018.07.20 115
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.07.20 127
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,0 2018.07.20 120
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1878,7 2018.07.20 121
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.20 125

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.08.06 166

Pobierz wszystkie dokumenty