Szczegóły ogłoszenia

NA/P/234/2018

"Remont mieszkań R-82/83, R-31 i R-12 w Domu Asystenta - bud. "R" Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.07.20 191

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,9 2018.07.20 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.07.20 95
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.07.20 98
Szczegółowy opis zamówienia rar 2226,5 2018.07.20 121
Wykaz osób doc 19,2 2018.07.20 94
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.07.20 105
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,0 2018.07.20 98
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1878,7 2018.07.20 101
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.20 102

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.08.06 143

Pobierz wszystkie dokumenty