Szczegóły ogłoszenia

NA/P/234/2018

"Remont mieszkań R-82/83, R-31 i R-12 w Domu Asystenta - bud. "R" Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.07.20 175

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,9 2018.07.20 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.07.20 80
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.07.20 83
Szczegółowy opis zamówienia rar 2226,5 2018.07.20 107
Wykaz osób doc 19,2 2018.07.20 81
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.07.20 88
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,0 2018.07.20 84
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1878,7 2018.07.20 87
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.20 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.08.06 121

Pobierz wszystkie dokumenty