Szczegóły ogłoszenia

NA/P/264/2018

"Renowacja wybranych pomieszczeń w domach studenckich Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 193,3 2018.08.23 259

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,0 2018.08.23 137

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.08.23 181
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.08.23 196
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 2900,2 2018.08.23 200
Wykaz osób doc 35,0 2018.08.23 173
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.08.23 182
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,0 2018.08.23 173
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1436,0 2018.08.23 170
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.08.23 176

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.09.07 183

Pobierz wszystkie dokumenty