Szczegóły ogłoszenia

NA/P/264/2018

"Renowacja wybranych pomieszczeń w domach studenckich Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 193,3 2018.08.23 176

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,0 2018.08.23 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.08.23 94
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.08.23 96
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 2900,2 2018.08.23 107
Wykaz osób doc 35,0 2018.08.23 86
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.08.23 96
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,0 2018.08.23 91
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1436,0 2018.08.23 85
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.08.23 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.09.07 98

Pobierz wszystkie dokumenty