Szczegóły ogłoszenia

NA/P/264/2018

"Renowacja wybranych pomieszczeń w domach studenckich Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 193,3 2018.08.23 235

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,0 2018.08.23 116

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.08.23 156
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.08.23 159
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 2900,2 2018.08.23 166
Wykaz osób doc 35,0 2018.08.23 148
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.08.23 156
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,0 2018.08.23 148
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1436,0 2018.08.23 143
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.08.23 147

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.09.07 156

Pobierz wszystkie dokumenty