Szczegóły ogłoszenia

NA/P/264/2018

"Renowacja wybranych pomieszczeń w domach studenckich Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 193,3 2018.08.23 193

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,0 2018.08.23 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.08.23 113
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.08.23 114
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 2900,2 2018.08.23 125
Wykaz osób doc 35,0 2018.08.23 104
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.08.23 115
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,0 2018.08.23 107
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1436,0 2018.08.23 105
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.08.23 107

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.09.07 115

Pobierz wszystkie dokumenty