Szczegóły ogłoszenia

NA/P/264/2018

"Renowacja wybranych pomieszczeń w domach studenckich Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 193,3 2018.08.23 206

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,0 2018.08.23 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.08.23 127
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.08.23 132
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 2900,2 2018.08.23 139
Wykaz osób doc 35,0 2018.08.23 124
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.08.23 132
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,0 2018.08.23 124
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1436,0 2018.08.23 119
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.08.23 123

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.09.07 129

Pobierz wszystkie dokumenty