Szczegóły ogłoszenia

NA/P/292/2018

"Remont laboratorium H-112 w budynku H Politechniki Rzeszowskiej dla Wydziału Chemicznego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 186,4 2018.09.25 203

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 213,5 2018.09.25 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.09.25 121
Opis przedmiotu zamówienia zip 3084,8 2018.09.25 141
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.09.25 115
Wykaz osób doc 35,5 2018.09.25 115
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.09.25 112
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2018.09.25 114
Wzór umowy zip 1435,3 2018.09.25 116
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.09.25 117

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.10.10 126

Pobierz wszystkie dokumenty