Szczegóły ogłoszenia

NA/P/292/2018

"Remont laboratorium H-112 w budynku H Politechniki Rzeszowskiej dla Wydziału Chemicznego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 186,4 2018.09.25 228

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 213,5 2018.09.25 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.09.25 145
Opis przedmiotu zamówienia zip 3084,8 2018.09.25 166
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.09.25 145
Wykaz osób doc 35,5 2018.09.25 140
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.09.25 137
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2018.09.25 142
Wzór umowy zip 1435,3 2018.09.25 139
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.09.25 148

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.10.10 150

Pobierz wszystkie dokumenty