Szczegóły ogłoszenia

NA/P/292/2018

"Remont laboratorium H-112 w budynku H Politechniki Rzeszowskiej dla Wydziału Chemicznego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 186,4 2018.09.25 252

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 213,5 2018.09.25 142

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.09.25 175
Opis przedmiotu zamówienia zip 3084,8 2018.09.25 189
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.09.25 168
Wykaz osób doc 35,5 2018.09.25 167
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.09.25 162
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2018.09.25 172
Wzór umowy zip 1435,3 2018.09.25 164
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.09.25 175

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.10.10 176

Pobierz wszystkie dokumenty