Szczegóły ogłoszenia

NA/P/292/2018

"Remont laboratorium H-112 w budynku H Politechniki Rzeszowskiej dla Wydziału Chemicznego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 186,4 2018.09.25 184

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 213,5 2018.09.25 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.09.25 100
Opis przedmiotu zamówienia zip 3084,8 2018.09.25 116
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.09.25 99
Wykaz osób doc 35,5 2018.09.25 98
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.09.25 96
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2018.09.25 96
Wzór umowy zip 1435,3 2018.09.25 98
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.09.25 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.10.10 107

Pobierz wszystkie dokumenty