Szczegóły ogłoszenia

NA/P/292/2018

"Remont laboratorium H-112 w budynku H Politechniki Rzeszowskiej dla Wydziału Chemicznego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 186,4 2018.09.25 143

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 213,5 2018.09.25 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.09.25 57
Opis przedmiotu zamówienia zip 3084,8 2018.09.25 72
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.09.25 53
Wykaz osób doc 35,5 2018.09.25 54
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.09.25 50
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2018.09.25 57
Wzór umowy zip 1435,3 2018.09.25 62
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.09.25 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.10.10 67

Pobierz wszystkie dokumenty