Szczegóły ogłoszenia

NA/P/314/2018

"Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz- II."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 605,3 2018.10.17 207

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - doc 363,4 2018.10.17 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.10.17 55
JEDZ xml 231,5 2018.10.17 58
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 733,5 2018.10.17 98
Wzór oferty na dostawy doc 333,3 2018.10.17 58
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 374,5 2018.10.17 66

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,1 2018.10.31 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2018.11.23 55
Zmiana ogłoszenia 31.10.2018r. pdf 83,4 2018.10.31 59

Pobierz wszystkie dokumenty