Szczegóły ogłoszenia

NA/P/334/2018

"Dostawa sukcesywna, w miarę potrzeb materiałów elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych, oświetleniowych oraz różnych akcesoriów, narzędzi i materiałów przez okres 12 miesięcy dla Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,2 2018.10.17 118

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 67,1 2018.10.17 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.10.17 68
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.10.17 62
Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia xls 220,5 2018.10.17 87
Wzór oferty - załącznik nr 1 SIWZ doc 57,5 2018.10.17 78
Wzór umowy doc 70,5 2018.10.17 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.10.30 68

Pobierz wszystkie dokumenty