Szczegóły ogłoszenia

NA/P/337/2018

"Dostawa projektorów multimedialnych, wyposażenia do projektorów, wizualizerów, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 66,8 2018.10.29 103

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia 31.10.2018 pdf 43,8 2018.10.31 47
Zmiana ogłoszenia 5.11.2018r. docx 12,4 2018.11.05 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,7 2018.10.29 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.10.29 49
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,5 2018.10.29 48
Szczegółowy opis zamówienia doc 68,5 2018.10.29 78
Wzór oferty na dostawy doc 31,8 2018.10.29 53
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 82,0 2018.10.29 48

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2018.10.31 44
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 5.11.2018r. doc 22,3 2018.11.05 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 5.11.2018r. doc 27,3 2018.11.05 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2018.11.09 54

Pobierz wszystkie dokumenty