Szczegóły ogłoszenia

NA/P/377/2018

"Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2018.11.15 216

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,1 2018.11.15 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2018.11.15 132
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.11.15 141
Szczegółowy opis zamówienia pdf 3920,5 2018.11.15 150
Wykaz dostaw lub usług doc 20,3 2018.11.15 125
Wykaz osób doc 19,7 2018.11.15 137
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.11.15 136
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,2 2018.11.15 137
Wzór umowy na roboty budowlane rar 56,5 2018.11.15 142
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.11.15 136

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.11.30 142

Pobierz wszystkie dokumenty