Szczegóły ogłoszenia

NA/P/377/2018

"Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2018.11.15 188

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,1 2018.11.15 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2018.11.15 109
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.11.15 114
Szczegółowy opis zamówienia pdf 3920,5 2018.11.15 125
Wykaz dostaw lub usług doc 20,3 2018.11.15 99
Wykaz osób doc 19,7 2018.11.15 112
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.11.15 108
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,2 2018.11.15 114
Wzór umowy na roboty budowlane rar 56,5 2018.11.15 115
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.11.15 113

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.11.30 114

Pobierz wszystkie dokumenty