Szczegóły ogłoszenia

NA/P/377/2018

"Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2018.11.15 245

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,1 2018.11.15 136

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2018.11.15 163
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.11.15 171
Szczegółowy opis zamówienia pdf 3920,5 2018.11.15 184
Wykaz dostaw lub usług doc 20,3 2018.11.15 155
Wykaz osób doc 19,7 2018.11.15 164
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.11.15 168
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,2 2018.11.15 166
Wzór umowy na roboty budowlane rar 56,5 2018.11.15 171
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.11.15 164

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.11.30 172

Pobierz wszystkie dokumenty