Szczegóły ogłoszenia

NA/P/398/2018

"Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 201,0 2018.12.10 289

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 44,5 2018.12.18 89
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) doc 44,0 2018.12.20 73
Informacja o zmianach 3 (procedura uproszczona) doc 44,0 2018.12.28 82
Informacja o zmianach 5 (procedura uproszczona) doc 67,0 2019.01.10 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 93,9 2018.12.10 145

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,6 2018.12.10 80
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 44,1 2018.12.10 73
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 82815,4 2018.12.10 200
Wykaz osób doc 50,0 2018.12.10 76
Wykaz robót budowlanych doc 56,0 2018.12.10 79
Wzór oferty na roboty budowlane doc 92,0 2018.12.10 77
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1454,9 2018.12.10 83
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,7 2018.12.10 69

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 16.01.2019 doc 37,8 2019.01.16 79
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 28.12.2018 doc 37,0 2018.12.28 99

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 04.01.2019 zip 909,8 2019.01.04 125
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 20.12.2018 doc 39,9 2018.12.20 133
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 10.01.2019 doc 40,2 2019.01.10 106
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 18.12.2018 doc 40,8 2018.12.18 157

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 4 (procedura uproszczona) doc 43,5 2019.01.04 100
Informacja o zmianach 6 (procedura uproszczona) doc 45,0 2019.01.16 106
Informacja z otwarcia ofert doc 60,5 2019.01.24 164

Pobierz wszystkie dokumenty