Szczegóły ogłoszenia

NA/P/5/2019

"Organizacja samolotowych wycieczek zagranicznych do Hiszpanii (Walencja), Portugalii i na Maltę dla pracowników i emerytów Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin w 2019 roku."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 60,6 2019.01.08 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,8 2019.01.08 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.01.08 6
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2019.01.08 5
Szczegółowy opis zamówienia doc 28,3 2019.01.08 39
Umowa powierzenia wycieczki doc 91,0 2019.01.08 7
Wykaz dostaw lub usług docx 21,9 2019.01.08 6
Wykaz osób docx 22,3 2019.01.08 10
Wzór oferty na dostawy docx 32,0 2019.01.08 5
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 91,0 2019.01.08 5
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2019.01.08 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2019.01.16 5

Pobierz wszystkie dokumenty