Szczegóły ogłoszenia

NA/P/69/2019

"Kursy Autodesk dla studentów WBIŚiA PRz w ramach projektu "Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej” w ramach umowy POWR.03.05.00-00-Z209/17."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 218,2 2019.03.04 120

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 259,5 2019.03.04 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.03.04 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2019.03.04 37
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnyc doc 78,0 2019.03.04 23
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 107,5 2019.03.04 67
Umowa_powierzenia RODO doc 669,5 2019.03.04 25
Wykaz dostaw lub usług doc 95,0 2019.03.04 31
Wykaz osób doc 614,0 2019.03.04 24
Wzór oferty na dostawy doc 104,5 2019.03.04 36
wzór umowy doc 184,0 2019.03.04 22
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2019.03.04 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 87,0 2019.03.12 25

Pobierz wszystkie dokumenty