Szczegóły ogłoszenia

NA/P/68/2019

"Przeprowadzenie kompleksowego pakietu szkoleń dla pracowników Centrum Informatyzacji Politechniki Rzeszowskiej z zakresu VMware obejmującego: przeszkolenie wskazanych osób, zapewnienie materiałów szkoleniowych, wystawienie certyfikatu, wyżywienie, zapewnienie sali szkoleniowej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 50,4 2019.03.05 109

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 114,6 2019.03.05 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.03.05 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.03.05 24
Umowa_powierzenia - wzór doc 136,0 2019.03.05 21
Wykaz osób docx 22,2 2019.03.05 24
Wzór oferty na dostawy docx 76,6 2019.03.05 27
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 76,1 2019.03.05 28
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2019.03.05 24

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 69,2 2019.03.12 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 69,2 2019.03.14 26

Pobierz wszystkie dokumenty