Szczegóły ogłoszenia

NA/P/71/2019

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 6-ciu węzłów energetycznych centralnego ogrzewania i wentylacji w obiektach Politechniki Rzeszowskiej w budynku L "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,6 2019.03.08 114

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,4 2019.03.08 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.03.08 25
Formularz oferty doc 28,0 2019.03.08 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2019.03.08 29
Szegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 53,0 2019.03.08 25
Wykaz dostaw lub usług doc 21,1 2019.03.08 27
Wykaz osób doc 19,9 2019.03.08 25
Wzór umowy na usługi rar 75,6 2019.03.08 36
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.03.08 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.03.18 23

Pobierz wszystkie dokumenty