Szczegóły ogłoszenia

NA/P/79/2019

"Dokumentacja projektowa na przebudowę wybranych pomieszczeń w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2019.03.08 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 186,5 2019.03.08 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.03.08 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.03.08 26
Szczegółowy opis zamówienia rar 932,2 2019.03.08 26
Wykaz dostaw lub usług doc 21,0 2019.03.08 24
Wykaz osób doc 19,8 2019.03.08 23
Wzór oferty doc 64,0 2019.03.08 22
Wzór umowy na dostawy lub usługi rar 80,2 2019.03.08 21
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.03.08 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.03.18 16

Pobierz wszystkie dokumenty