Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-210/19

"Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 110,4 2019.04.18 466

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr A do dokumentu gwarancyjnego doc 51,0 2019.04.18 104
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.04.18 71
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,6 2019.04.18 80
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2019.04.18 99
Wykaz osób doc 46,0 2019.04.18 77
Wykaz robót doc 46,0 2019.04.18 119
Wzór formularza oferty doc 31,4 2019.04.18 99
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.04.18 72
Wzór umowy doc 269,5 2019.04.18 119
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 38,0 2019.04.18 74

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 271,5 2019.05.13 130
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 3 doc 267,0 2019.05.22 107

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania (1) zmiana SIWZ (1) doc 274,8 2019.04.26 281
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 10 doc 269,6 2019.05.15 91
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 11 doc 271,5 2019.05.10 118
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12 doc 315,4 2019.05.17 74
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13 doc 365,3 2019.05.20 75
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13A doc 276,2 2019.05.22 64
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 14 doc 271,1 2019.05.07 156
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 15 doc 270,9 2019.05.07 145
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 16 doc 272,7 2019.05.15 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 17 doc 283,6 2019.05.17 72
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 18 doc 278,8 2019.05.15 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 19 doc 364,7 2019.05.14 107
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 275,3 2019.05.07 148
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20 doc 272,7 2019.05.17 77
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 21 doc 270,3 2019.05.15 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 22 doc 283,1 2019.05.17 75
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 23 doc 270,3 2019.05.10 114
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 24 doc 271,5 2019.05.15 80
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 25 doc 270,4 2019.05.20 69
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 26 doc 270,5 2019.05.15 75
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 27 doc 270,8 2019.05.22 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 28 doc 271,0 2019.05.14 97
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 29 doc 272,7 2019.05.22 56
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 272,6 2019.05.07 142
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 30 doc 270,7 2019.05.20 71
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 31 doc 271,1 2019.05.15 73
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 32 doc 274,6 2019.05.15 75
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 33 doc 270,6 2019.05.14 99
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 34 doc 399,6 2019.05.22 59
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 35 doc 480,6 2019.05.22 59
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 36 doc 273,9 2019.05.20 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 37 doc 270,3 2019.05.17 85
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 38 doc 272,1 2019.05.22 59
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 39 doc 270,7 2019.05.22 60
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 4 doc 279,3 2019.05.14 99
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 40 doc 351,3 2019.05.22 68
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 41 doc 271,1 2019.05.22 75
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 5 doc 272,0 2019.05.07 132
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 6 doc 272,5 2019.05.07 166
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 7 doc 427,4 2019.05.08 134
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 8 doc 271,3 2019.05.08 147
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 9 doc 279,5 2019.05.14 116

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 127,1 2019.04.18 126
informacja o zmianie ogłoszenia doc 268,0 2019.05.09 131
informacja o zmianie ogłoszenia 2 doc 268,1 2019.05.10 117
Informacja z otwarcia ofert doc 26,1 2019.05.29 189
ogłoszenie o zamówieniu doc 34,9 2019.04.18 177
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 doc 270,3 2019.05.13 76
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 doc 272,3 2019.05.14 78
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2. przekazane do publikacji DUUE, potwierdze pdf 71,8 2019.05.13 75
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.05.13 237
Ujednolicony Wzór umowy doc 270,5 2019.05.22 54

Pobierz wszystkie dokumenty