Szczegóły ogłoszenia

NA/P/127/2019

"Malowanie elewacji starej części hali sportowej wraz z remontem wywietrzaków dachowych"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,4 2019.04.18 273

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,3 2019.04.18 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.04.18 156
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.04.18 150
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 360,1 2019.04.18 179
Wykaz osób doc 19,6 2019.04.18 159
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.04.18 155
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,8 2019.04.18 156
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2395,7 2019.04.18 151
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.04.18 161

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.05.06 198

Pobierz wszystkie dokumenty