Szczegóły ogłoszenia

NA/P/127/2019

"Malowanie elewacji starej części hali sportowej wraz z remontem wywietrzaków dachowych"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,4 2019.04.18 225

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,3 2019.04.18 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.04.18 107
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.04.18 105
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 360,1 2019.04.18 133
Wykaz osób doc 19,6 2019.04.18 114
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.04.18 113
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,8 2019.04.18 111
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2395,7 2019.04.18 102
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.04.18 114

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.05.06 148

Pobierz wszystkie dokumenty